Mogelijkheid tot het markeren van een "Approved" Quote, als deze verwerkt is.

Toevoegen van "extra" (aanvullende) STATUS/Markering, die alleen een Salesbuildr Admin/User kan ingeven op een Approved quote, zodat deze quote verwerkt is binnen PSA.

Dat je in overzicht van Quotes duidelijk ziet:
1. welke je nog MOET verwerken
2. welke verwerkt/afgewerkt zijn

Under consideration Suggested by: Frank de Ruyter Upvoted: 17 Feb Comments: 0

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators