Offerte en e-mailtemplate in verschillende talen

2 votes

Op dit moment staan onze offertes en e-mailtemplates in het NL, maar we zien ook nood aan een Engelstalige offerte. Is er de mogelijkheid om ook de e-mailtemplates in verschillende talen te beheren en te sturen afhankelijk van de taal waarin de offerte werd verstuurd?

Under consideration Suggested by: Jens Vandenbroecke Upvoted: 11 Apr Comments: 0

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators