Sort opportunities ability by last change made (possibly, last changed by customer)

2 votes

De mogelijkheid om opportunity's te kunnen sorteren op laatste gedane wijziging (eventueel, laatst gewijzigd door klant)

Op die manier komt een verzonden offerte van bijvoorbeeld 9 dagen geleden, die zojuist getekend is weer bovenaan te staan. Dit geeft overzicht en versneld het afhandelen.

Under consideration Suggested by: Bart Upvoted: 27 Jun, '23 Comments: 0

Comments: 0