Afb handtekening (1) ook "dynamisch" net als andere merge (2) velden in template/Sjabloon

2 votes

Samenvoegevelden aanvullen met "afb handtekening" als merge optie, waardoor van iedere gebruiker zijn eigen handtekening afb (dynamisch) in slabloon-merge wordt weergegeven.

Under consideration Suggested by: Frank de Ruyter Upvoted: 11 Oct, '23 Comments: 0

Comments: 0