Inventory kunnen reserveren voor een klant. (vanuit de quote)

2 votes

Is het mogelijk om in de toekomst:
1: De reserveringen van voorraad/inventory op te halen naar SalesBuildr?
2: Producten al te kunnen reserveren vanuit de Quote? Vooral als het om grotere aantallen van hetzelfde product gaat.

Alvast dank en mvg Arthur

Under consideration Suggested by: Arthur van der Woude Upvoted: 05 May Comments: 0

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators