Meerdere opties maken bij prijzen in voorstel, dus optie 1 of 2.

6 votes

Wij gebruiken salesbuildr ook om uitgebreidere voorstellen te maken. Het komt wel eens voor dat je 2 opties in de offerte wil maken. Optie a met kosten 1234. en optie b met kosten 2345. Nu komen deze onderaan in het totaal terecht. Zou het mogelijk zijn om twee totaal velden te maken. 1 veld waar optie 1 in komt en de andere optie 2.

Under consideration Suggested by: Evert Zondag Upvoted: yesterday Comments: 0

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators